Informacje dla pacjentów

Rejestracja

Rejestracja pacjentów odbywa się:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • przez osoby trzecie,
 • mailowo - rejestracja@medycynaalwernia.pl

Podstawowa opieka zdrowotna

 • Poradnia lekarza POZ
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia pielęgniarki POZ
 • Poradnia położnej POZ
 • Gabinet medycyny szkolnej

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania do neurologa i okulisty.
Nie jest wymagane skierowanie do poradni ginekologiczno-położniczej.

 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza

Inne gabinety

 • Punkt pobrań badań analitycznych
 • Pracownia diagnostyczna USG
 • Poradnia medycyny pracy