Przychodnia Lekarska "Medycyna"

Przychodnia świadczy usługi medyczne na podstawie umów z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Dowiedz się więcej

Nasze poradnie

W przychodni dostępne są poradnie: pediatryczna, okulistyczna, neurologiczna i inne.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Oprócz przychodni w Alwerni, dostępne dla Państwa są ośrodki w Kwaczale, Regulicach i Okleśnej.

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie i mailowo.

Dowiedz się więcej

Przychodnia Lekarska Medycyna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Alwerni

jest Grantobiorcą projektu:

„MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA
PAKIET MEDYCZNY 3 – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ”

w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Typ Projektu H

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość zadania grantowego: 59 138,82 zł

Kwota dofinansowania w ramach projektu: 50 268,00 zł

Wkład własny Grantobiorcy: 8 870,82 zł

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.

W ramach projektu PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDYCYNA SP. Z O.O. dokonała:

  • Zakupu środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 (m.in. maseczki, rękawiczki, prześcieradła jednorazowe).
  • Zakupu środków do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz zakup urządzeń dezynfekujących niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 (m.in. płyny do dezynfekcji osobistej, sprzętu oraz powierzchni, pojemniki na odpady oraz worki, lampy do dezynfekcji przepływowej).
  • Zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 (m.in. aparaty EKG, spirometr, pulsoksymetr, termometry, worki ambu z wyposażeniem, nebulizatory, ciśnieniomierze).